CO2 uitstoot houtskeletbouw woning

Dankzij industrieel en lichtgewicht bouwen in hout bijna 60% minder CO2 uitstoot per huis – energie neutraal bouwen

Interessante resultaten over het opslaan én vermijden van CO2  in onderzoek van BTG. Per houtskeletbouwwoning is – ten opzichte van traditionele zware bouw – met uitstoot houtskeletbouw ongeveer 57% minder CO2 uitstoot haalbaar!

Doorrekening HSB woning (Resource efficienty)

Reductie materiaalgebruik (Geldt alleen voor de onderdelen in de woning die vervangen worden door HSB):

  • 84% op massabasis
  • 31% op volumebasis

Materiaal recyclling na 75-100 jaar

CO2-emissies bouw HSB versus traditionele woning

Emissiedeductie:

  • 6.24 ton CO2-eq/huis bij toepassing HSB
  • 6.62 ton/huis bij toepassing HSB + biobased isolatie

(BTG, Cascaderen in de houtsector, 3 januari 2014, o.b.v. 2-1-kap).

Houtskeletbouw: Duurzaam Bouwen, Minder CO2-Uitstoot

Per huis dat modern industrieel gebouwd is van hout is, ten opzichte van traditionele bouw, een emissie reductie te realiseren (BTG, Cascaderen in de houtsector, 3 januari 2014, o.b.v. 2-1-kap) van:

  • 6.24 ton CO2-eq/huis bij toepassing HSB (57%)
  • 6.62 ton CO2-eq/huis bij toepassing HSB + biobased isolatie (61%)

Alleen al door een deel van de traditionele (zware) bouw te vervangen door gangbare houtskeletbouw. Houtskeletbouw heeft het meeste effect, maar ook ander houtproducten in de bouw dragen bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen

Industrieel bouwen met hout en totaal effect voor de BV Nederland

Door in plaats van 1500 houtskeletbouw huizen er 10.000 per jaar te bouwen kunnen we de CO2 uitstoot terugbrengen tot 149 ton CO2-eq/jr (53.000 CO2 besparing en 96.000 CO2 opslag). Na vijf jaar is dat 819 ton CO2-eq/jr.

Prefab bouwen betekent nog minder CO2 uitstoot

Combineer je lichter bouwen met prefab, dan heb je ook nog eens minder logistieke bewegingen. In 2012 was 36% van het Nederlands goederentransport bouwgerelateerd en in Europa zelfs de helft (bron: CBS). Dit is los van personenvervoer naar bouwlocaties door het gehele land voor traditionele zware bouw. Bij prefab bouwen betreft dit bijna alleen reguliere woon-werkverkeer. Een extra CO2 uitstoot vermindering dus.

Vergelijk je een traditionele twee-onder-een-kap met een houtskeletbouw twee-onder-een-kap, verminder je het materiaalgebruik ook nog eens met 84% op massabasis en 31% op volumebasis

Kernwoorden: milieubewust bouwen flevoland

Wat is Houtskeletbouw bij Prefab B.V.?

Contact of informatie

Bel nu